AWMFT/APSTP 2023


The 14th Asian Workshop on Micro/Nano Forming Technology
& The 4th Asian Pacific Symposium on Technology of Plasticity

May 15-19, 2023

Skybay Hotel Gyeongpo, Gangneung, Republic of Korea 

Organizing Committee

Conference Chairs

Prof. Heon Young Kim, Kangwon National University (Korea)

Dr. Kwang Seok Lee, Korea Institute of Materials Science (Korea)

International steering committee

Prof. Debin Shan, Harbin Institute of Technology (China)

Prof. Ming Yang, Tokyo Metropolitan University (Japan)

Prof. Hyoung Seop Kim, POSTECH (Korea)

Prof. Yeong-Maw Hwang, Taiwan Sun Yat-sen University (Taiwan)

Chinese members of organizing committee

De-Bin Shan (HIT) Kai-Feng Zhang (HIT) Xin Lu (BRIMET) De-Qing Mei (ZJU) Shi-Hong Zhang (CAS-IMR)
Bing Guo (HIT) Xue-Ping Reng (USTB) Jian-Jun Li (HUST) Ke-Fu Yao (Tsinghua Univ.)
Ming-Wang Fu (Hong Kong Polytechnic Univ.) Xin-Min Lai (SJTU) Yue-Peng Song (SDAU) Le-Hua Qi (NWPU)
Guang-Chun Wang (SDU) Chun-Ju Wang (Suda) Lin-Fa Peng (SJTU) Tian-Feng Zhou (BIT)
Guo-Qing Chen (DUT) Yun Wang (JSU) Jie Xu (HIT)

Japanese members of organizing committee

Takashi Kuboki (The University of Electro-Communications) Kazuhiko Kitamura (Nagoya Inst. Tech.)
Jun Yanagimoto (Tokyo Univ.) Hiroshi Utsunomiya (Osaka Univ.) Ming Yang (Tokyo Metropolitan Univ.)
Tomomi Shiratori (Toyama Univ.) Zhigang Wang (Gifu Univ.) Ryo Matsumoto (Osaka Univ.)
Susumu Takahashi (Nihon Univ.) Toshihiko  Kuwabara (Tokyo Univ. of Agur. and Tech.)  Yoshinori Yoshida (Gifu Univ.)

Korean members of organizing committee

Hyoung Seop Kim (POSTECH) Heung Nam Han (Seoul National Univ.) Young-Seon Lee (KIMS) Jeong Whan Yoon (KAIST)
Yeonsik Kang (POSCO) Hyo Tae Jeong (GWNU) Shi-Hoon Choi (Sunchon National Univ.) Kyounghoon Lee (Solution-lab)
Kee-Ahn Lee (Inha Univ.) Yong Nam Kwon (KIMS) Jae-il Jang (Hanyang Univ.) Seong-Hoon Kang (KIMS)
Myoung Gyu Lee (Seoul National Univ.) Byoungchul Hwang (Seoul National University of Science and Technology)
Jeoung Han Kim (Hanbat National Univ.) Jung Han Song (KITECH)

Taiwanese members of organizing committee

Jong-Ning Aoh (National Chung Cheng Univ.) Fuh-Kuo Chen (National Taiwan Univ.) Yeong-Maw Hwang (National Sun Yat-Sen Univ.)
Cho-Pei Jiang (National Taipei University of Technology) Rong-Shean Lee (National Cheng Kung Univ.)
Jinn-Jong Sheu (National Kaohsiung University of Science and Technology) Kuang-Jau Fann (National Chung Hsing Univ.)

Hosting Organizations

Leading Organizations

The Korean Society For Technology of Plasticity

KIMS / Materials Digital Platform Division

Co-organizations

China Society for Technology for Plasticity

Japan Society for Technology for Plasticity

Taiwanese Society for Technology for PlasticityContact info.

General Secretariat    Dr. Da-seul Shin
Workshop/Symposium Secretariat    Ms. Da Yeong Kim
E-mail    awmft_apstp_2023@kims.re.kr